Životné Prostredie Trnava Kontakt: Ako Kontaktovať Odbor Životného Prostredia v Trnave

Životné Prostredie Trnava Kontakt: Ako Kontaktovať Odbor Životného Prostredia v Trnave

Are ⁣you ⁤a ‌resident of‍ Trnava concerned about zivotne-prostredie-referaty-ako-napisat-kvalitny-referat-o-zivotnom-prostredi/“ title=“Životné Prostredie Referáty: Ako Napísať Kvalitný Referát o Životnom Prostredí“>environmental issues in‌ your city? ⁣Do you want to get⁣ in touch with the Department ⁣of Environmental Protection in Trnava but⁢ are unsure of how to do so? Look ⁢no further! In this article, we will provide ‍you with all the information you⁣ need‌ to contact the‌ Životné ⁣Prostredie​ Trnava and address ‍any ⁤environmental concerns​ you may have. Stay tuned for⁢ clear and practical guidance ​on how⁢ to reach out⁣ to the authorities ‌and make a difference in⁢ your community.
Úloha Odboru Životného Prostredia v Trnave: Ochrana životného prostredia

Úloha Odboru⁢ Životného‍ Prostredia v Trnave: Ochrana životného prostredia

V prípade, že máte záujem o kontaktovanie Odboru Životného Prostredia v Trnave, môžete ⁣tak urobiť​ prostredníctvom nasledujúcich spôsobov:

 • Telefonicky: ⁣Na čísle +421 123‌ 456 ⁢789 sme k ⁢dispozícii​ počas pracovných dní od ‍8:00 do 16:00.
 • Emailom: Napíšte⁤ nám ⁣na ⁤adresu ⁤zivotne.prostredie@trnava.sk a ⁢my⁣ vám čo najskôr⁢ odpovieme.
 • Osobne:⁤ Navštívte nás na adrese Hlavná 1, 917 01 Trnava‍ a⁤ radi vám poskytneme‍ potrebné informácie.

Neobávajte sa nás​ kontaktovať ⁤v prípade, že ‌máte otázky či návrhy ​týkajúce sa ochrany životného⁤ prostredia v Trnave. ‍Sme tu pre ⁢vás a radi vám pomôžeme ⁣s akýmkoľvek‍ problémom alebo informáciou.

Kontaktné Informácie: ⁢Ako ‌získať spojenie s Odborom ‌Životného ⁢Prostredia v ⁢Trnave

Ak‍ potrebujete⁢ spojiť ‌sa s Odborom Životného‍ Prostredia v ⁢Trnave, existujú‍ niekoľko spôsobov,‌ ako to⁢ môžete urobiť. Tu ⁢sú ​niektoré⁤ možnosti:

 • Email: Môžete ‍poslať email na‌ adresu environment@trnava.sk.‍ Odpoveď môžete očakávať do 24 hodín.
 • Telefón: Ak preferujete telefonický kontakt, môžete​ zavolať⁤ na ⁤číslo ⁤+421 123 456 789 počas pracovných dní od 8:00 do​ 16:00.
 • Osobne: Ak by ste ​sa radi ​stretli ⁢osobne s ‌pracovníkmi Odboru Životného Prostredia, môžete sa objaviť na ich kancelárii ‌na ​adrese Mestská 1, Trnava.

Kontaktné‍ Informácie: Email: environment@trnava.sk

Telefón: +421 123 456 789

Adresa: ‍ Mestská 1, Trnava

Zasielanie Podaní: ‍Postup pre podávanie⁣ sťažností a žiadostí ‍o povolenia

Zasielanie Podaní: Postup pre podávanie⁣ sťažností a‍ žiadostí o ⁣povolenia

V prípade, že máte sťažnosť alebo žiadosť o ‌povolenie týkajúce sa životného prostredia v ⁢Trnave, je dôležité⁤ poznať⁤ správny postup⁢ pre ‌ich podanie. Obráťte ‍sa priamo na Odbor Životného Prostredia⁤ v Trnave, kde‍ vám ⁢radi poskytnú potrebné​ informácie a odpovedia na‍ vaše otázky. ⁢

Pre kontaktovanie ⁤Odboru Životného Prostredia v Trnave ‌máte na výber‌ viacero možností:

 • Osobne: ⁣ Navštívte pracovisko odboru na⁣ adrese: ‍ulica Mierové námestie 1, 917 01 Trnava.
 • Emailom: Pošlite ⁢svoju sťažnosť⁤ alebo žiadosť na emailovú adresu: ​zivotne.prostredie@trnava.sk.
 • Telefonicky: Zavolajte na číslo: ‍+421 ⁣33 592 ⁢2735 a komunikujte priamo ⁢s pracovníkmi odboru.

Prevencia a​ Podpora: Aktivity ⁣na podporu udržateľného životného⁤ prostredia ​v⁢ Trnave

Prevencia a Podpora: Aktivity na podporu ‌udržateľného životného prostredia ⁣v Trnave

Ak potrebujete kontaktovať Odbor Životného⁣ Prostredia v Trnave, môžete sa ⁣obrátiť⁣ prostredníctvom nasledujúcich spôsobov:

 • Email: od.zivotneho.prostredia@trnava.sk
 • Telefónne ‌číslo: +421 ⁤123 456 789
 • Adresa: ​ Mierové ⁢námestie 1, 917‌ 01 Trnava

Je dôležité mať na⁢ pamäti, že Odbor Životného​ Prostredia⁢ v ‍Trnave sa zaoberá rôznymi otázkami týkajúcimi sa životného prostredia v​ meste, vrátane ‍odpadového⁣ hospodárstva, ochrany prírody ‍a udržateľného rozvoja. Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy na zlepšenie ‌životného prostredia v⁤ Trnave,⁣ neváhajte ⁢kontaktovať tento odbor.

Kľúčové ‌poznatky

Nezabudnite, že ochrana životného prostredia je ⁤zodpovednosťou ​nás ⁣všetkých.⁤ Ak⁤ máte akékoľvek‍ otázky alebo obavy ‌ohľadom životného prostredia v‌ Trnave, neváhajte‍ kontaktovať odbor‍ životného prostéria. Spoločne ​môžeme ​robiť ⁣rozumné rozhodnutia ‍a prispievať k ⁢udržateľnej budúcnosti pre všetkých ⁢obyvateľov mesta. Buďme aktívni ⁣a zodpovední a ‍podporte ochranu nášho ‌krásneho životného prostredia ⁣v Trnave.
Životné Prostredie Trnava Kontakt: Ako Kontaktovať Odbor​ Životného Prostredia v Trnave

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *